Modele wychowania psychologia

Psychologia wychowawcza, jako dyscyplina Naukowa, Dostarcza teorii i wyników Badań dotyczących każdego z sześciu komponentów modelu, qui ukierunkowuje decyzje nauczyciela [2]. Modèle “laissez-faire” zwany też inacjay modelem przyzwolenia, zakłada, że rozwf dziecka przebiega spontanicznie, według Własnych wewnętrznych reguł i nie należy w niego ingerować. Rola opiekunów sprowadza się do pour atmosfery pozwalającej dziecku na podejmowanie takiej Aktywności, Jaka jest MU w danym czasie Potrzebna. Opiekun Może udzielić dziecku Informacji zakazującej danej czynności, jedynie wówczas, Gdy OWA czynność łamie obowiązujące normy Społeczne. Według Tego modelu Dziecko samo decydowało par o tym, Czy ma ochotę posłuchać Czytania, Jak długo Ono ma trwać i w dowolnym momencie mogłoby odstąpić OD tej formy Aktywności. À Dziecko także odwoływano o wyborze livres według Własnych upodobań. Natomiast opiekun byłby jedynie “narzędziem” do Czytania, mającym niewielki Wpływ na rodzaj czytanych treści, częstotliwość i dłuĩć Czytania, un nawet na Możliwość zachęcających rozmów na temat przeczytanej lektury. Modèle wzajemności czyli inacjay współpracy, traktuje Obie strony (Dziecko i Opiekuna) procesu interakcji jako Autonomiczne, Aktywne jednostki, wnoszące swla odmienny i istotny Wkład w proces RELACJI. W tej interakcji panuje wzajemna akceptacja i Dobry Kontakt rozumiany jako uwspólnienie systemu znaczeń dla prawidłowej komunikacji. Obustry`s proces oddziaływań polega na współpracy i dialogu, podejmowaniu zadań wspólnych, wymianie doświadczeń oraz wzajemnym korzystaniu ze swoich kompetencji. Wychowawca, rozpoznając strefy aktualnego je najbliższego Rozwoju dziecka, ma obowiązek dopasować materiał, jego-forme i treść do możliwości i wychowanka potrzeb. W tym modelu Praca z książką jest najefektywniejsza. To Obie strony są odpowiedzialne za dobór utworu-opiekun Może przygotować kilka alternatywnych tekstów, adekwatnych do wychowanków poziomu, natomiast Dziecko wybiera, co odpowiada jego aktualnemu nastrojowi i potrzebom.

W Ten sposób opiekun ma Wpływ na jakiej treści, un Dziecko kształtuje swoją edukację według własnego Wewnetrznego programu. Ponadto dokonany przez Dziecko wybór jest dla Opiekuna wskazówką, co Tak dire jest ważne dla dziecka. Fakt Ten, refleksyjny opiekun, nastawiony na odbieranie potrzeb dziecka jest w stanie wykorzystać do dalszej “obróbki” czytanego tekstu-Rozmowy, działalności ruchowej Czy manualnej.